Yapım Kuşağı

tasarım-süreci-yapım-kuşağı

yapım kuşağı nedir, yapım kuşağı örnekleri, teknolojik tasarımlar, teknoloji ve tasarım dökümanlar, teknoloji ve tasarım proje, en güzel icatlar, icat hikayeleri, inovasyon ne demek, inovasyon örnekleri, son teknoloji ürünler, teknoloji ve tasarım dersi icatlar, teknoloji tasarım sunum

Öğrenciler teknoloji ve tasarım dersinde düzen kuşağında düzen oluşturmayı, kurgu kuşağında hayal etmeyi ve kurgulamayı öğrendikten sonra yapım kuşağında tasarımını gerçekleştirir. Öğrenci yapım kuşağında çevresinde olan bir ürünü, çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu ya da geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. Yapım kuşağında ya  çalışan gerçek bir üretim yapar ya da ürünün maketini gerçekleştirir. Öğrenci tasarımını gerçekleştirirken yardım alabilir önemli olan öğrencinin fikridir. Tüm uğraşlara rağmen tasarım çalışmaz ya da amacına tam olarak ulaşmayabilir olsun zaten önemli olan sonuç değil süreçtir teknoloji ve tasarım dersinde. Dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullanışlı hale getirmek için değişiklikler yapmaktır.

7. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

ÜRETİYORUM : Belirlediği tasarımın genel genel özelliklerini listeler.Niçin,kim,biçim,işlev,kullanışlı mı sorularına cevap arar ve yazar.Tasarımını estetik,yapısal,boyut,renk,vb. açısından belirler.Taslak tasarım çizimini yapar.Tasarımını malzeme, doku,ağırlık,taşıma vb. özelliklere göre inceler ve listeler ve bunları sınıfta tartışır. Yapım resmine son şeklini verir,tüm ayrıntıları gösterir.Tasarımı araç-gereç-yöntem ve teknikler açısından planlar. Tüm işlemler bittiğinde yapıma başlar ama önce alet ve araçları tekniğine uygun,güvenli kullanmayı öğretmeni rehberliğinde öğrenir.Uygulamasını yapar.Yaptıklarını günlüğe yazar.Yaptığını işlev ve estetik açıdan değerlendirir.test eder.Eğer değişiklik yapacaksa nedenlerini yazar.Öz değerlendirme formunu doldurur.Gelecek yıl gerekli olacaktır. Görüldüğü gibi geçen yıldan daha gelişmiş bir tasarım yapması amaçlanır.

8. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

ÜRETELİM TANITALIM : Seçtiği tasarımı gerçekleştirmeden önce değiştirebilir,geliştirebilir ve bunun için tartışır grubuyla. Sonuçta tasarımın genel özelliklerini belirler biçim, boyut,renk,fonksiyon vb. bunları listeler.Bu taslak tasarımını öğretmeniyle tartışır problem ve sorunları çözerler.Geliştirmek için çalışmalar yapar.ÖZGÜN ÇALIŞMA olduğu SONUCUNA VARILIRSA yapması istenir.İşlem basamaklarını,araç-gereç-teknik ve yöntemleri belirler.Bunları nasıl yapacağını öğretmeniyle tartışır ve öğrenir. Tasarımını yapar.Yaptığını test eder ,değerlendirir ve gerekirse değişiklikler yapar.İNOVASYON hakkında öğretmenden bilgi alır ve buna göre marka-logo-reklam-ambalaj-vb. özellikleri belirle ve PAZARLANABİLİR duruma getirir. Görüldüğü gibi öğrenciden düşünce ve hayal gücünü kullanarak yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda tasarım yapması hedefleniyor.


Facebook Comments

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

About tekno

Leave a Reply

Your email address will not be published.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *